Gebruiker  
Wachtwoord  

Over ons

 

De Inham is een open en gastvrije protestantse gemeente die niet alleen omziet naar elkaar, maar ook haar blik naar buiten richt. En niet alleen op de directe omgeving, maar ook oog heeft voor de nood in de wereld waarin we leven.

 

De Inham is een gemeente waar niet één mening telt, maar vele. Altijd met respect naar elkaar en wetend dat wij verbonden zijn in het geloof in God.

 

Ontmoeten

Ontmoeten doen wij elkaar op vele momenten door de week, zie daarvoor de activiteitenpagina. Het hoogtepunt is de wekelijkse eredienst. Ook u bent welkom om 10.00 uur.

 

De dienst is niet de enige activiteit op de zondag. Ook belangrijk, zeker voor ontmoetingen en gesprek, is het gezamelijk koffiedrinken na de dienst.

 

Wilt u meer informatie?

Kijk op de contactpagina met wie u het beste contact kunt opnemen.

 

Inhamweekend 2018

Het Inhamweekend 2018 start op vrijdagmiddag 25 mei a.s.

Een eerste bijeenkomst is gepland op 4 april a.s. We wisselen dan ideeën uit hoe we er met elkaar een geweldig Inhamweekend van kunnen maken, waarbij elkaar op een andere manier te ontmoeten centraal staat. Leuk voor jong & oud!

Lees de eerste Inhamweekendbrief voor meer informatie.
Info: Nellie Tol

 

Gemeenteberaad

Twee keer per jaar wordt een gemeenteberaad gehouden waarop de gemeente geïnformeerd wordt over bijv. het beleidsplan en de begroting voor het komende jaar.

De data worden gepubliceerd in de Nieuwsbrief, op Facebook of in het Lopend Vuur.

 

Nieuwsbrief
De tweewekelijkse digitale Nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die op de hoogte wil blijven van activiteiten van en in De Inham. U kunt kosteloos een abonnement nemen op deze nieuwsbrief. Meldt u aan via www.lopendvuur.net onder Nieuwsbrieven. Elke vrijdag in de oneven weken ontvangt u dan de nieuwsbrief in uw mailbox. Op zondag is een beperkt aantal nieuwsbrieven op papier beschikbaar in het folderrek in de hal. Bij overlijden wordt een speciale Nieuwsbrief uitgegeven.


Bijdragen voor de nieuwsbrief zijn welkom bij de redactie, inhamnieuws@lopendvuur.net
De redactie bestaat uit Geerke van der Hurk, Joy Quist en Jitske Laks.

 


Meer informatie over:

 

Rond de kerkdiensten

 
Bestuur, vrijwilligers, kerkelijk bureau en kerkbalans,  
Het informatieboekje,  
ANBI Status.