Gebruiker  
Wachtwoord  

 

Actueel

 

Vieringen in de Inham

Deze zijn ook te vinden in het linker menu bij Activiteiten > Diensten of viering in de inham. 

Laatste nieuwsbrief

 

Financiële jaarstukken en begroting Inham

De wijkkerkenraad had besloten om dit jaar geen avond te organiseren waarin de jaarlijkse stukken besproken worden. Dit in verband met de vele werkzaamheden i.v.m. het afscheid van Willem Klamer en het opstarten van de beroepingscommissie.

Het jaarverslag 2017-2018, de verantwoording over 2017 en de begroting voor 2019 vindt u door te klikken op de linkjes.
Als u vragen heeft over deze stukken, dan bent u van harte welkom om voorafgaand aan de wijkkerkenraadsvergadering van dinsdag 11 december om 19.30 uur even naar De Inham te komen. Dan zal de wijkkerkenraad proberen uw vragen te beantwoorden en anders komen zij er later nog op terug.

 

Met een vriendelijke groet,

Jitske Laks, scriba 

E-mail: scriba@inham.net

 

De toekomst van De Inham

De afgelopen twee jaar is een groep gemeenteleden in opdracht van de wijkkerkenraad aan de slag gegaan met de vraag: Welke richting willen we de komende jaren met de Inham inslaan? De uitkomst is dat er veel goeds is dat we willen behouden, maar dat er ook verschillende aandachtspunten zijn. Op basis van alle informatie heeft de kerkenraad inmiddels een koersdocument uitgewerkt, waarin dit alles is verwerkt.

 

Na de dienst van 18 november was er een gemeenteberaad waarin dit koersdocument besproken werd.

Mede op basis van dit koersdocument is vervolgens een profiel voor een nieuwe predikant opgesteld. Het concept-profiel is tijdens het gemeenteberaad besproken. De wijkkerkenraad neemt de suggesties mee en maakt het concept in haar volgende vergadering definitief.

Ook wordt in deze vergadering de beroepingscommissie samengesteld.

 

Tafels van Hoop op 19 december a.s. om 17.30 uur

Graag nodigen wij u uit om op 19 december in de Inham aan te schuiven.
Deze avond zijn leden van de Eritrese geloofsgemeenschap in Amersfoort uitgenodigd!
Er is volop tijd om met elkaar kennis te maken en om elkaars tradities te leren kennen.
Als iedereen een eigen maaltijd mee wil nemen + iets extra’s weten we zeker dat er genoeg te delen is.

Ook zijn de kinderen natuurlijk van harte welkom!
Namens de voorbereidingsgroep: graag tot ziens op 19 december!
Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Nicoline Rodenburg 06-55847777

 

Hoe maken we onze kerken groen? 

Op 20 mei hebben de werkgroepen De Groene Inham en De Groene Johannes (van de Johanneskerk in Amersfoort), in nauwe samenwerking met de Amersfoortse Raad van Kerken, 37 Amersfoortse kerken uitgenodigd om samen te luisteren naar en te brainstormen over de mogelijkheden om meer Amersfoortse kerken GROEN(-er) te laten worden/zijn, te verduurzamen.


Voor het volledige verslag verwijzen wij u graag naar de inhoud.
Wilt u meer informatie? Zie ook pagina ZWO.

U kunt mailen naar: groenekerk@inham.net  

 

Wilt u weten wat de Volkskrant over De Groene Inham schrijft: lees het artikel hier.

 

Facebook

Ook de Inham heeft haar eigen facebook pagina. Als wij foto's en filmpjes plaatsen is de 'wet op de privacy' van toepassing. Oftewel: de gefotografeerde en/of gefilmde gemeenteleden kunnen het altijd aangeven als zij niet 'in beeld' willen komen.

Maar hoe werkt dat nu facebook bekijk de video.