Gebruiker  
Wachtwoord  

 

Actueel

 

Vieringen in de Inham

Deze zijn ook te vinden in het linker menu bij Activiteiten > Diensten of viering in de inham. 

Laatste nieuwsbrief

 Vredesweek 2018

De Vredesweek (14 tot 23 september) heeft dit jaar als thema ‘Generaties voor vrede’.
In het programma leest u over de vele gevariëerde activiteiten die kerken aanbieden in deze week.

 

Activiteiten in het kader van 175 jaar Inham

Op zaterdagmiddag 20 oktober sluiten we de viering van 175 jaar Inham af met een historische wandeling van kapel Coelhorst naar de Ham. Voor vervoer, een hapje en een drankje wordt gezorgd.

 

De toekomst van De Inham

Op zondag 15 april 2018 is er na afloop van de dienst weer een gemeenteraad gehouden over de toekomst van De Inham.

Het onderwerp van de kerkdienst op deze zondag was door Willem gekozen uit het boek Richteren: de verspieders die het land Kanaän verkenden en terugkwamen met het verhaal dat het een land was, vloeiende van melk en honing. Onze verspieders, het Verkennersteam, werden na de viering bedankt voor hun verspiedende werk van de afgelopen anderhalf jaar. Nog één keer was het team actief: Edgar de Bruijn vertelde de aanwezigen welke hoofdpunten van de verschillende scenario’s er tij dens het gemeenteberaad van 12 november naar voren waren gekomen. Daarna gingen we in groepen uiteen om met elkaar te bespreken wat wij
ons voorstellen bij al die hoofdpunten.

 

De uitkomst is dat er veel goeds is dat we willen behouden, maar er zijn ook verschillende aandachtspunten. Op basis van alle informatie gaat de kerkenraad in de zomer een koersdocument uitwerken. In het najaar wordt dit weer besproken met de gemeente. 

Mede op basis van dit koersdocument wordt vervolgens een profiel voor een nieuwe predikant opgesteld.

 

Hoe maken we onze kerken groen? 

Op 20 mei hebben de werkgroepen De Groene Inham en De Groene Johannes (van de Johanneskerk in Amersfoort), in nauwe samenwerking met de Amersfoortse Raad van Kerken, 37 Amersfoortse kerken uitgenodigd om samen te luisteren naar en te brainstormen over de mogelijkheden om meer Amersfoortse kerken GROEN(-er) te laten worden/zijn, te verduurzamen.


Voor het volledige verslag verwijzen wij u graag naar de inhoud.
Wilt u meer informatie? Zie ook pagina ZWO.

U kunt mailen naar: groenekerk@inham.net  

 

Wilt u weten wat de Volkskrant over De Groene Inham schrijft: lees het artikel hier.

 

Facebook

Ook de Inham heeft haar eigen facebook pagina. Als wij foto's en filmpjes plaatsen is de 'wet op de privacy' van toepassing. Oftewel: de gefotografeerde en/of gefilmde gemeenteleden kunnen het altijd aangeven als zij niet 'in beeld' willen komen.

Maar hoe werkt dat nu facebook bekijk de video.